0

Algemene voorwaarden

Hofweide nv – Kris Van den Bossche
Houtenmolenstraat 14
B-9255 Opdorp

GSM: +32 473 80 95 97
BTW: BE 0475.545.765
info@krisvdb.be

De verkoopovereenkomst komt tot stand tussen Hofweide (Kris Van den Bossche) en de meerderjarige opdrachtgever ( hierna genoemd de ‘klant’), op het ogenblik dat een mail naar de klant wordt verstuurd ter bevestiging en dat de betaling geregistreerd is. Ieder die een bestelling plaatst bij HOFWEIDE, gaat akkoord met deze verkoopsvoorwaarden. 

Deze kunnen ten allen tijde geconsulteerd worden via de webshop www.krisvdb.be

Herroepingsrecht

De klant heeft het recht aan Hofweide (Kris Van den Bossche) mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product. De klant stuurt dan de goederen in originele verpakking op eigen risico en kosten terug. Artikelen die niet aan uw wensen voldoen of bij aankomst beschadigd zijn, kunnen terug gezonden worden nadat u dit gemeld heeft via e-mail (info@krisvdb.be).

Het artikel dient in ongewijzigde staat (nieuw + verpakking) teruggestuurd worden binnen 

14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering. U mag het artikel gepast hebben om te kijken of het bevalt maar het mag zich niet in gebruikte staat bevinden. Als wij het vermoeden hebben dat het artikel reeds gebruikt is en/of bij schade, behouden wij het recht om de retourzending te weigeren.

Van zodra wij de artikelen in originele staat terug in ons bezit hebben of bewijs hebben gekregen dat de artikelen verzonden zijn, storten wij u het verschuldigde bedrag (met uitzondering van de 

verzendingskosten) binnen de 15 dagen terug.

Verzenden kan via de post of koerier.

Wij controleren onze artikelen voor we deze verzenden en zorgen voor een degelijke verpakking, de klant verbindt zich ertoe de bestelling te controleren bij levering. Aanvaard nooit verpakkingen die duidelijk beschadigd zijn bij het transport en controleer jouw zending onmiddellijk bij ontvangst! Wij controleren iedere zending voor ze de deur uitgaat. Indien je toch schade vaststelt aan de door jou bestelde artikelen, dan vragen wij je ons daarvan onmiddellijk op de hoogte te brengen, indien mogelijk vragen we ook ons een foto door te mailen van het beschadigde artikel. Gooi nooit de postverpakking weg voor je hebt vastgesteld dat jouw zending in goede staat is en stuur nooit een reeds ontvangen pakket terug zonder ons vooraf te contacteren!

Prijzen en productinformatie

Alle vermelde prijzen zijn steeds uitgedrukt in euro (€), inclusief BTW (21% of 6% voor schilderijen en etsen) en exclusief verzendingskosten. Verzendingskosten worden voordat de aankoop bevestigd wordt medegedeeld via de webshop. Vanaf een bepaald bedrag neemt HOFWEIDE de verzendkosten voor haar rekening. Alle prijzen voor kaarten gelden per stuk, tenzij anders is aangegeven. Voor een bestelling gelden altijd de prijs en de actie die op het moment van bestelling worden vermeld. HOFWEIDE houdt zich het recht voor de prijzen van de producten en de productinformatie te wijzigen en te corrigeren. Indien korte tijd later een al aangeschaft product afgeprijsd blijkt te zijn, kan er geen aanspraak worden gemaakt op terugbetaling van het prijsverschil. De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De website wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld en onderhouden. 

HOFWEIDE is wat de juistheid, geactualiseerdheid, of volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. 

HOFWEIDE is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, zet- of drukfouten. Alle logo’s en foto’s blijven eigendom van HOFWEIDE en/of van de toeleveranciers en mogen onder geen enkel beding gekopieerd of gebruikt worden. We proberen de producten zo waarheidsgetrouw

mogelijk te fotograferen maar lichte kleurschakeringen zijn mogelijk door oa lichtinval.

Online bestellen

Om een product aan te kopen, voeg je dit toe aan je winkelmandje. Nadien dient u de contactgegevens en facturatiegegevens in te vullen, alsook de wijze van levering en bijhorende verzendingskosten. Door een bestelling te plaatsen bij HOFWEIDE – Kris Van den Bossche, geeft de klant te kennen akkoord te gaan met de verkoops-, leverings- en betalingsvoorwaarden. Nadat je je bestelling verstuurd hebt, krijg je een automatisch gegenereerde e-mail met de bevestiging van je bestelling. Print of sla deze bevestiging zeker op. Mocht je deze mail niet ontvangen, dien je zo snel mogelijk contact op te nemen. Er is dan iets fout gelopen. De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de klant, de eigendom van 

HOFWEIDE. Het risico wegens verlies of beschadiging gaat evenwel over op de klant vanaf de levering. Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moet onmiddellijk worden gemeld, op straffe van verval van elk recht.

Betalen

Wanneer u een bestelling plaatst bij HOFWEIDE, wordt deze voor u voor een totaal van 7 kalenderdagen gereserveerd. U krijgt een orderbevestiging per mail toegezonden. Dit gebeurt onmiddellijk na het plaatsen van de bestelling. Mocht u deze toch niet ontvangen, dient u contact op te nemen via info@krisvdb.be

Betalingsmogelijkheden zijn:

  • Cash (enkel bij persoonlijke levering of afhaling, op afspraak)
  • Via Mollie: bancontact / Creditcard

Levering en verzending

Wij behouden ons het recht voor om onze verzendingstarieven aan te passen indien nodig. Verzendingskosten staan steeds duidelijk vermeld op uw orderbevestiging en op uw factuur. Vanaf een bepaald bedrag neemt HOFWEIDE verzendkosten voor haar rekening. De klant is tevens verantwoordelijk voor het leveren van de correcte gegevens (adres). HOFWEIDE kan voor verkeerde levering niet verantwoordelijk gesteld worden, noch voor overmacht (door vb staking van de post, koeriersdienst, brand,…). Uw pakje wordt uiterlijk 7 dagen na het plaatsen van uw bestelling verzonden. Indien de afhandeling meer dan 4 dagen bedraagt, wordt u hiervan op de hoogte gebracht. Indien de goederen door omstandigheden niet geleverd kunnen worden binnen de beloofde termijn, wordt u uiterlijk op de laatste dag hiervan op de hoogte 

gesteld. De klant kan dan kosteloos afzien van zijn bestelling.

Conformiteit en garantie:

HOFWEIDE garandeert dat de accessoires en of geleverde goederen conform zijn aan je bestelling, alsook aan de op dat bestaande wetten van toepassing op de producten.

Klachtenregeling

Wij streven naar 100% tevredenheid. Mocht u toch niet tevreden zijn over de ontvangen artikelen, kan u dit telefonisch melden en/of via e-mail info@neclex.be. Wij streven ernaar om klachten binnen de 7 dagen te behandelen. Op alle overeenkomsten tussen HOFWEIDE en de klant is het Belgisch recht van toepassing. 

De Belgische rechtbanken zijn exclusief bevoegd.

Contactgegevens

HOFWEIDE – Kris Van den Bossche
Houtenmolenstraat 14
B-9255 Opdorp

GSM: +32 473 80 95 97
BTW: BE 0475.545.765
info@krisvdb.be

Verzenden en logistiek

Als u een bestelling bij ons plaatst en u ervoor koos om dit niet zelf af te komen halen, is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van BPOST voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens (NAW) met BPOST delen. BPOST gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat BPOST onderaannemers inschakelt, stelt BPOST uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.